Blogger Templates

Saturday, 17 December 2011

Penghargaan

Assalamualaikum dan salam perpaduan,
Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat untuk menjayakan video PNP dan sekolah yang terlibat dalam pengajaran mikro yang kami jalankan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Azidah kerana banyak memberikan informasi kepada kami dalam penghasilan blog dan juga storyboard
   Gambar kenangan bersama kanak-kanak Prasekolah SK Pekan Kinarut

No comments:

Post a Comment