Blogger Templates

Wednesday, 22 June 2011

Langkah Pembelajaran 1

Set Induksi (±5 minit)
 • Guru menayangkan dan memperdengarkan lagu nyanyian kanak-kanak “Huruf-huruf vokal”


 • Guru menyuruh murid mengecam huruf vokal yang terdapat dalam tayangan/senikata lagu.

Tuesday, 21 June 2011

Langkah Pembelajaran 5

Penutup (±5 minit)
 •  Guru bersoaljawab dengan murid tentang pelajaran hari ini
-          Berapakah bilangan huruf-huruf vokal?

-          Sebutkan kelima-lima huruf vokal berkenaan?

-          Guru meneyebut huruf awalan dan murid membunyikan perkataan yang lengkap,  

     Contohnya:  a untuk ayam/ayah,  
                      e untuk emak/enam, 
                       i  untuk ikan/itik,
                      o untuk oren/obor,  
                      u untuk ular/ubat

-          Guru memperdengarkan sekali lagi lagu nyanyian kanak-kanak “Huruf-huruf vokal”

            -     Guru dan murid bersama-sama menyanyikan lagu berkenaan.

Langkah Pembelajaran 4

Aktiviti 3 (±10 minit)

 • Murid melengkapkan perkataan dengan huruf vokal berpandukan gambar yang dilihat


 • Murid bergilir-gilir menyebut  perkataan yang telah dilengkapkan dengan huruf vokal secara bergilir-gilir

Langkah Pembelajaran 3

Aktiviti 2 (±10 minit)
 • Guru membimbing murid menyebut perkataan yang mengandungi huruf awalan vokal (v)+kvk berdasarkan gambar yang dilihatkan.
 •  Murid mengeja dan menyebut perkataan yang dibina contoh: ayam, emak, ikan, oren, ular

Langkah Pembelajaran 2

Aktiviti 1 (±15 minit)
 • Guru membimbing  murid menyebut huruf-huruf vokal yang dipamerkan  • Guru meminta murid menyebut huruf-huruf vokal yang dipamerkan
   • Murid dipilih secara rawak dan berganti-ganti membunyikan huruf-huruf vokal

   Bahasa Melayu

   Tunjang Utama       :           Bahasa Malaysia 

   Fokus                      :           BM 3.0 - Kemahiran membaca

   Standard Kandungan:      BM 3.2 - Mengenal  huruf  vocal

   Standard Pembelajaran Utama :
                    BM 3.2.1 - Menyebut huruf  vokal
                    BM 3.2.2 - Membunyikan huruf  vokal
                    BM 3.2.3 - Mengenal  pasti huruf  vokal yang terdapat dalam perkataan

   Standard Pembelajaran Lain Yang Disepadukan :
                    KTI   2.0  - Kreativiti Dan Estetika (KTI)
                    KTI 2.1.2 - Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan yang jelas
                    ST 2.1.6 - Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk dipersekitaran.   Objektif Pembelajaran:      Pada akhir pengajaran murid dapat :
               1.    Menyebut dan membunyikan huruf-huruf  vokal
               2.    Menyesuaikan huruf vokal dengan objek di persekitaran

   Konsep Utama                    : Huruf-huruf vokal dan perkataan

   Kosa Kata                            : ayam, emak, ikan, oren, ular

   Alat dan Bahan                   : Alat pemain CD, kad huruf vokal, kad perkataan bergambar

   Pengetahuan Sedia Ada  :
   Murid sudah terdedah atau diajar dengan abjad A-Z/a-z.