Blogger Templates

Saturday, 17 December 2011

Penghargaan

Assalamualaikum dan salam perpaduan,
Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat untuk menjayakan video PNP dan sekolah yang terlibat dalam pengajaran mikro yang kami jalankan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Azidah kerana banyak memberikan informasi kepada kami dalam penghasilan blog dan juga storyboard
   Gambar kenangan bersama kanak-kanak Prasekolah SK Pekan Kinarut

Thursday, 15 December 2011

Storyboard


Projek Video Atas Talian Berkumpulan

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH
Tajuk : Mengenal Huruf Vokal
Masa : 30 minit
Tarikh : 2 November 2011
Tempat : Prasekolah SK.Pekan Kinarut
Bil.Murid : 10 orang

Wednesday, 22 June 2011

Langkah Pembelajaran 1

Set Induksi (±5 minit)
 • Guru menayangkan dan memperdengarkan lagu nyanyian kanak-kanak “Huruf-huruf vokal”


 • Guru menyuruh murid mengecam huruf vokal yang terdapat dalam tayangan/senikata lagu.

Tuesday, 21 June 2011

Langkah Pembelajaran 5

Penutup (±5 minit)
 •  Guru bersoaljawab dengan murid tentang pelajaran hari ini
-          Berapakah bilangan huruf-huruf vokal?

-          Sebutkan kelima-lima huruf vokal berkenaan?

-          Guru meneyebut huruf awalan dan murid membunyikan perkataan yang lengkap,  

     Contohnya:  a untuk ayam/ayah,  
                      e untuk emak/enam, 
                       i  untuk ikan/itik,
                      o untuk oren/obor,  
                      u untuk ular/ubat

-          Guru memperdengarkan sekali lagi lagu nyanyian kanak-kanak “Huruf-huruf vokal”

            -     Guru dan murid bersama-sama menyanyikan lagu berkenaan.

Langkah Pembelajaran 4

Aktiviti 3 (±10 minit)

 • Murid melengkapkan perkataan dengan huruf vokal berpandukan gambar yang dilihat


 • Murid bergilir-gilir menyebut  perkataan yang telah dilengkapkan dengan huruf vokal secara bergilir-gilir

Langkah Pembelajaran 3

Aktiviti 2 (±10 minit)
 • Guru membimbing murid menyebut perkataan yang mengandungi huruf awalan vokal (v)+kvk berdasarkan gambar yang dilihatkan.
 •  Murid mengeja dan menyebut perkataan yang dibina contoh: ayam, emak, ikan, oren, ular

Langkah Pembelajaran 2

Aktiviti 1 (±15 minit)
 • Guru membimbing  murid menyebut huruf-huruf vokal yang dipamerkan  • Guru meminta murid menyebut huruf-huruf vokal yang dipamerkan
   • Murid dipilih secara rawak dan berganti-ganti membunyikan huruf-huruf vokal

   Bahasa Melayu

   Tunjang Utama       :           Bahasa Malaysia 

   Fokus                      :           BM 3.0 - Kemahiran membaca

   Standard Kandungan:      BM 3.2 - Mengenal  huruf  vocal

   Standard Pembelajaran Utama :
                    BM 3.2.1 - Menyebut huruf  vokal
                    BM 3.2.2 - Membunyikan huruf  vokal
                    BM 3.2.3 - Mengenal  pasti huruf  vokal yang terdapat dalam perkataan

   Standard Pembelajaran Lain Yang Disepadukan :
                    KTI   2.0  - Kreativiti Dan Estetika (KTI)
                    KTI 2.1.2 - Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan yang jelas
                    ST 2.1.6 - Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk dipersekitaran.   Objektif Pembelajaran:      Pada akhir pengajaran murid dapat :
               1.    Menyebut dan membunyikan huruf-huruf  vokal
               2.    Menyesuaikan huruf vokal dengan objek di persekitaran

   Konsep Utama                    : Huruf-huruf vokal dan perkataan

   Kosa Kata                            : ayam, emak, ikan, oren, ular

   Alat dan Bahan                   : Alat pemain CD, kad huruf vokal, kad perkataan bergambar

   Pengetahuan Sedia Ada  :
   Murid sudah terdedah atau diajar dengan abjad A-Z/a-z.