Blogger Templates

Tuesday, 21 June 2011

Langkah Pembelajaran 4

Aktiviti 3 (±10 minit)

  • Murid melengkapkan perkataan dengan huruf vokal berpandukan gambar yang dilihat


  • Murid bergilir-gilir menyebut  perkataan yang telah dilengkapkan dengan huruf vokal secara bergilir-gilir

No comments:

Post a Comment